زبان انگلیسی هفتم

زبان انگلیسی هفتم

[section bg_overlay=”rgb(54, 50, 206)” effect=”sparkle”]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”20px 0px 15px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(5, 7, 119)”]

پنل جامع زبان انگلیسی هفتم

در این مطلب نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم، آزمون آنلاین زبان هفتم، بارم بندی امتحانات پایه هفتم، دانلود کتاب انگلیسی پایه هفتم همراه با کتاب کار و از همه مهم تر فیلم های آموزش زبان انگلیسی هفتم در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

در این مطلب سعی کردیم مجموعه منابع لازم برای یادگیری زبان انگلیسی پایه هفتم را در کنار هم جمع آوری کنیم.

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[row_inner_1 v_align=”middle” h_align=”center”]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”2169″ width=”60″]

[button text=”نمونه سوالات” color=”white” style=”shade” radius=”3″ depth=”3″ depth_hover=”4″ expand=”0″ link=”https://selectt.ir/blog/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”2172″ width=”60″]

[button text=”بارم بندی” color=”white” style=”shade” radius=”3″ depth=”3″ depth_hover=”4″ expand=”0″ link=”https://selectt.ir/blog/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/” target=”_blank”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1 v_align=”middle” h_align=”center”]

[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”2173″ width=”60″]

[button text=”کتاب زبان هفتم” color=”white” style=”shade” radius=”3″ depth=”3″ depth_hover=”4″ expand=”0″ link=”https://selectt.ir/blog/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-pdf/” target=”_blank”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”6″ span__sm=”6″ align=”center”]

[ux_image id=”2174″ width=”60″]

[button text=”کتاب کار هفتم” color=”white” style=”shade” radius=”3″ depth=”3″ depth_hover=”4″ expand=”0″ link=”https://selectt.ir/blog/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-pdf/” target=”_blank”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ force_first=”small”]

[ux_banner height=”370px”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_image id=”2177″ image_size=”large” height=”121%”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[row_inner_1 v_align=”middle” h_align=”center”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”170px” height__sm=”198px” effect=”sliding-glass” link=”https://selectt.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/” target=”_blank”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

آزمون آنلاین زبان هفتم

[ux_image id=”2207″ width=”35″ link=”https://selectt.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1 v_align=”middle” h_align=”center”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”170px” effect=”sliding-glass”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

آموزش زبان هفتم(به زودی)

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]

اسکرول به بالا