مکالمه زبان انگلیسی | اسپیکینگ

" عجب روزایی بود " به انگلیسی چی میشه؟

” عجب روزایی بود ” به انگلیسی چی میشه؟

در این ویدیو نیما احمدگورابی توضیح می دهد که معادل ” عجب روزایی بود “ به انگلیسی چه می شود و نکات و ریزه کاری های تلفظ عبارت انگلیسی را با شما به اشتراک می گذارد. شاید از حجم و کیفیت اطلاعاتی که فقط در یک دقیقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت شگفت زده …

” عجب روزایی بود ” به انگلیسی چی میشه؟ ادامه مطلب »

" عاشق شیرینی جاتم " به انگلیسی چی میشه؟

” عاشق شیرینی جاتم ” به انگلیسی چی میشه؟

در این ویدیو نیما احمدگورابی توضیح می دهد که معادل ” عاشق شیرینی جاتم “ به انگلیسی چه می شود و نکات و ریزه کاری های تلفظ عبارت انگلیسی را با شما به اشتراک می گذارد. شاید از حجم و کیفیت اطلاعاتی که فقط در یک دقیقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت شگفت زده …

” عاشق شیرینی جاتم ” به انگلیسی چی میشه؟ ادامه مطلب »

" خط خرچنگ قورباغه " به انگلیسی چی میشه؟

” خط خرچنگ قورباغه ” به انگلیسی چی میشه؟

در این ویدیو نیما احمدگورابی توضیح می دهد که معادل ” سر قولت وایستا “ به انگلیسی چه می شود و نکات و ریزه کاری های تلفظ عبارت انگلیسی را با شما به اشتراک می گذارد. شاید از حجم و کیفیت اطلاعاتی که فقط در یک دقیقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت شگفت زده …

” خط خرچنگ قورباغه ” به انگلیسی چی میشه؟ ادامه مطلب »

" از زمین تا آسمون با هم فرق داریم " به انگلیسی چی میشه؟

” از زمین تا آسمون با هم فرق داریم ” به انگلیسی چی میشه؟

در این ویدیو نیما احمدگورابی توضیح می دهد که معادل ” از زمین تا آسمون با هم فرق داریم “ به انگلیسی چه می شود و نکات و ریزه کاری های تلفظ عبارت انگلیسی را با شما به اشتراک می گذارد. شاید از حجم و کیفیت اطلاعاتی که فقط در یک دقیقه در اختیار شما …

” از زمین تا آسمون با هم فرق داریم ” به انگلیسی چی میشه؟ ادامه مطلب »

" پاشو صبح شده " به انگلیسی چی میشه؟

” پاشو صبح شده ” به انگلیسی چی میشه؟

در این ویدیو نیما احمدگورابی توضیح می دهد که معادل ” پاشو صبح شده “ به انگلیسی چه می شود و نکات و ریزه کاری های تلفظ عبارت انگلیسی را با شما به اشتراک می گذارد. شاید از حجم و کیفیت اطلاعاتی که فقط در یک دقیقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت شگفت زده …

” پاشو صبح شده ” به انگلیسی چی میشه؟ ادامه مطلب »

" سر قولت وایستا " به انگلیسی چی میشه؟

” سر قولت وایستا ” به انگلیسی چی میشه؟

در این ویدیو نیما احمدگورابی توضیح می دهد که معادل ” سر قولت وایستا “ به انگلیسی چه می شود و نکات و ریزه کاری های تلفظ عبارت انگلیسی را با شما به اشتراک می گذارد. شاید از حجم و کیفیت اطلاعاتی که فقط در یک دقیقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت شگفت زده …

” سر قولت وایستا ” به انگلیسی چی میشه؟ ادامه مطلب »

یا حرف من یا هیچی به انگلیسی

“یا حرف من یا هیچی” به انگلیسی چی میشه؟

در این ویدیو نیما احمدگورابی توضیح می دهد که معادل “یا حرف من یا هیچی” به انگلیسی چه می شود و نکات و ریزه کاری های تلفظ عبارت انگلیسی را با شما به اشتراک می گذارد. شاید از حجم و کیفیت اطلاعاتی که فقط در یک دقیقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت شگفت زده …

“یا حرف من یا هیچی” به انگلیسی چی میشه؟ ادامه مطلب »

مهم نیست به انگلیسی

“مهم نیست” به انگلیسی چی میشه؟

در این ویدیو نیما احمدگورابی توضیح می دهد که معادل “مهم نیست” به انگلیسی چه می شود و نکات و ریزه کاری های تلفظ عبارت انگلیسی را با شما به اشتراک می گذارد. شاید از حجم و کیفیت اطلاعاتی که فقط در یک دقیقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت شگفت زده شوید! برای شروع …

“مهم نیست” به انگلیسی چی میشه؟ ادامه مطلب »

گند زدم به انگلیسی

“گند زدم” به انگلیسی چی میشه؟

در این ویدیو نیما احمدگورابی توضیح می دهد که معادل “گند زدم” به انگلیسی چه می شود و نکات و ریزه کاری های تلفظ عبارت انگلیسی را با شما به اشتراک می گذارد. شاید از حجم و کیفیت اطلاعاتی که فقط در یک دقیقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت شگفت زده شوید! برای شروع …

“گند زدم” به انگلیسی چی میشه؟ ادامه مطلب »

یادگیری زبان انگلیسی

“طرف خر پوله” به انگلیسی چی میشه؟

در این ویدیو نیما احمدگورابی توضیح می دهد که معادل “طرف خر پوله” به انگلیسی چه می شود و نکات و ریزه کاری های تلفظ عبارت انگلیسی را با شما به اشتراک می گذارد. شاید از حجم و کیفیت اطلاعاتی که فقط در یک دقیقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت شگفت زده شوید! برای …

“طرف خر پوله” به انگلیسی چی میشه؟ ادامه مطلب »

اسکرول به بالا